מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

טבע הבריאה לכיתה ד'

נפלאות הבורא בליווי מקורות חז"ל.
פירוט הנושאים: אנרגיה - אש, אור, חום, חשמל ודרך הפקתו.
שלד ושרירים – השלד מעניק יציבות לגוף, השרירים - מנוע לגוף.
מזון ותזונה – המזון ומרכיביו, החומרים שבמזון והשפעתם על בריאות הגוף. בריאות – השפעת התזונה על בריאות הגוף, התפתחות הגוף ותפקודו.

תקשורת – תקשורת בין בני אדם בסביבה הקרובה והרחוקה, לוויינים.
חלל – בריאת המאורות, שמש ירח וכוכבים, תפקידם ותנועתם בחלל.
הספר מלווה בשאלות ובפעילויות מעניינות.

חזרה לדף מדעים
מדעים - ספר טבע לכיתה ד'


ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים