מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

טבע הבריאה לכיתה ה'

נפלאות הבורא בליווי מקורות חז"ל.
פירוט הנושאים: אקולוגיה – תורת הסביבה, תנאי סביבה לאדם לחי ולצומח.

אור – אנרגיית השמש ותרומתה ליקום וליצורים החיים.
חקלאות – משק צומח, משק חי, החקלאות מזון לאדם ולחי.
מחצבים – ניצול מחצבים על ידי בני אדם, חומרי בנייה, מחצבי מתכת, יהלומים, זהב, כסף. הנפט ושימושיו הרבים.
איכות הסביבה – השינויים והתמורות הנובעים מהשימוש במחצבים, גורמים המשפיעים לרעה על קיום העולם.

חזרה לדף מדעים
מדעים - ספר טבע לכיתה ה'


ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים