מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

דפי עבודה טבע ה'

שאלות חזרה וסיכום על ספר טבע הבריאה ה', שאלות למחשבה, ניסויים, פעילויות ומשימות מעניינות.
חזרה לדף מדעים
מדעים - דפי עבודה לספר טבע כיתה ה'


ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים