מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

אוצרות הלשון לכיתה א' חוברת מס' 2

הקניית הקריאה והכתיבה – חיריק, צירה, סגול, שווא, חולם, שורוק, קובוץ, קמץ קטן, פתח גנוב. (זכר נקבה, יחיד רבים)
חזרה לדף לשון
לשון - ספר לשון לכיתה א' חלק ב'


ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים