מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

אוצרות הלשון לכיתה ב'

מושגים בסיסיים וראשוניים בלשון העברית: שורש, זכר נקבה, יחיד רבים, שם מספר, מספרים סודרים, גימטרייה, ה' הידיעה, סדר אלף בית מילוני, סימני פיסוק.
חזרה לדף לשון
לשון - ספר לשון לכיתה ב'


ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים