מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

אוצרות הלשון לכיתה ג'

הפועל, הפעלים צומחים מהשורש, זמנים, כינויי גוף, נטיות, שם עצם, ה' הידיעה, פועל או שם עצם, שם תואר, חלקי הדיבר, אותיות השימוש, השימוש במילון, קיצורים, ראשי תיבות, סימני פיסוק, שם מספר, מספרים סודרים, גימטרייה.
חזרה לדף לשון
לשון - ספר לשון לכיתה ג'


ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים