מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

אוצרות הלשון לכיתה ד'

הפועל, שם עצם, משקלי השם, סמיכות, מילות השייכות, שמות פעולה, שם התואר, שורש אחד, הגופים, מוספיות, הציווי, שם פועל, צורת השלילה, מילות יחס, השימוש במילון, מילות דומות ומשמעויות שונות, סמני פיסוק, שם מספר.
חזרה לדף לשון
לשון - ספר לשון לכיתה ד'


ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים