מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

דפי עבודה - "טבע הבריאה" כיתה ד'

שאלות חזרה וסיכום על ספר טבע הבריאה ד', שאלות למחשבה, משימות וניסויים.
חזרה לדף דפי עבודה
דפי עבודה - דפי עבודה - "טבע הבריאה" כיתה ד'


ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים