מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

מדריך למורה - דבר בעתו לכיתה ה'

במדריכים מובאים הסברים, רעיונות למהלך השיעור, לפיתוח נושאים חינוכיים והרחבתם, נושאים חשובים לדיון, תשובות על השאלות.
חזרה לדף מדריך למורה
מדריך למורה - מדריך למורה - דבר בעתו לכיתה ה'


ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים