מכון תל"ת

ספריית תלת"ל לגיל הרך

||||||

יונה חרוצה

יונה חרוצה
בעונת האביב היונים מכינים את קינם. בספר מתוארת היונה החרוצה ודרך פעילותה להכנת קן הנבנה בשלב אחר שלב, לאחר הקמת הקן היונה מטילה ביציה, דוגרת עליהן ומוטיב ההפתעה והסיפוק לא מאחר לבוא מן הביצים בוקעים שני גוזלים רכים.
חזרה לדף ספרי ילדים
ספרי ילדים - יונה חרוצה


ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים