מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

אוצרות הלשון לכיתה ה'

הפועל, מוספיות, תבנית דומה, שבעת הבנינים, שם עצם, שמות פעולה, תואר, זכר ונקבה, יחיד ורבים, סמיכות, מילות קישור ואותיות יחס, סימני פיסוק, שם מספר, ניבים, מלים נרדפות, מלה והפוכה.
חזרה לדף לשון
לשון - ספר לשון לכיתה ה'


ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים