מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

אוצרות הלשון לכיתה ו'

שם עצם, פעל,  תאר,  ה' הידיעה, ו' החיבור, תאר הפעל, אותיות יחס ומלות יחס, מלות קשור, כנויי הקניין, שבעת הבנינים, משקלים, צווי, שם הפעל, שם פעולה, סמיכות, מרכיבי המשפט, נושא, נשוא, לואי, שם מספר, סמני פסוק, ניבים, העשרה לשונית
חזרה לדף לשון
לשון - ספר לשון לכיתה ו'


ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים