מכון תל"ת

המכון לפיתוח תוכניות לימודים למוסדות תורניים - חרדיים

||||||

טבע הבריאה לכיתה ב'

נפלאות הבורא בליווי מקורות חז"ל.
פירוט הנושאים: ארבע עונות השנה (סתיו, חורף, אביב, קיץ,)
מאפייני העונה, מזג אוויר, צמחים ובעלי חיים.
הספר מלווה בשאלות ובפעילויות מעניינות.
חזרה לדף מדעים
מדעים - ספר טבע לכיתה ב'


ספרות
מדעים
לשון
דפי עבודה
מדריך למורה
לוח שנה עברי
ספרי ילדים
children's booksמכון תלת - ת.ד. 57423 ירושלים       טל:  02-5373411/2    פקס: 02-5372625      m-tlt@etrog.net.il
ספרי לימודספרי ילדים